ALV 2021 - volle kracht vooruit

ALV 2021 - volle kracht vooruit

vrijdag 09 april 2021

Lieve ladies,

Door COVID-19 vond de Algemene Ledenvergadering noodgedwongen via ZOOM plaats op 6 april. Aan deze online ALV namen in totaal 16 leden deel inclusief het bestuur. De vaste onderdelen zoals notulen ALV 2020,jaarverslag en jaarrekening 2020 en vaststellen contributie voor 2021 kwamen voorbij maar ook werden er nieuwe bestuursleden gekozen.

2020 was een bijzonder jaar met minder en andere activiteiten door corona. En hoe nu verder was dan ook een belangrijkgespreksonderwerp. De tijd uitzitten en dan weer op volle kracht vooruit is de richting.

Mieke Bauduin nam afscheid als penningmeester en Eva Vercammen meldde zich aan om haar op te volgen. Virtuele bedankjes voor de inzet van Mieke en een warm welkom voor Eva.

De notulen van de ALV zijn op 9 april 2021 aan alle leden verstuurd.