Gezondheidszorg editie 2

Gezondheidszorg editie 2

donderdag 12 november 2015

Geestelijke Gezondheidszorg anno nu.

Op 12 november 2015 was oud LLL- lid Pauline Smeets onze gastspreker.

Na 10 jaar  Tweede Kamerlid voor de PvdA  te zijn geweest en diverse functies binnen het bedrijfsleven is Pauline sinds 3 jaar concerndirecteur Mondriaan Services. De Stichting Mondriaan is een GGZ instelling met zo’n 13.000 patiënten in Zuid- Limburg. Met veel enthousiasme heeft Pauline ons verteld over haar loopbaan, haar persoonlijke ervaringen en de veranderingen in de geestelijke gezondheidszorg. Naast haar verantwoording voor het reilen en zeilen bij de Stichting Mondriaan heeft Pauline nog diverse nevenfuncties. Zij hecht belang aan deze functies omdat hierdoor haar beeld niet alleen bepaald wordt door haar dagelijkse werk. Ze noemt zichzelf een bezige bij. En dat was voor iedereen duidelijk, de energie spat er vanaf.

De uitgaven voor de gezondheidszorg stijgen ieder jaar. Dat heeft te maken met de veroudering van de bevolking, maar ook met specifieke behandelingen. Dankzij onderzoek zijn steeds meer behandelingen mogelijk. De vraag is waar de grens ligt als het om de financiering van deze behandelingen gaat. Pauline herinnert zich heftige politieke discussies hierover die vaak emotioneel geladen zijn. Getracht wordt binnen de gezondheidszorg niet te bezuinigen maar te besparen. Een voorbeeld hiervan is de mantelzorg.

Binnen de GGZ vinden grote veranderingen plaats die consequenties hebben voor zowel patiënt als behandelaar. Aan de duur van de behandelingen is een grens gesteld. Het aantal bedden is gereduceerd met 30 %. In plaats daarvan komen meer ambulante behandelingen. De jeugdzorg is naar de gemeenten gegaan, tegelijkertijd met een budgetkorting. De zorgverzekeraars eisen een uitkomstbekostiging. Voor de resultaten moet verantwoording worden afgelegd. En dit zijn nog maar enkele voorbeelden van de veranderingen. Er komen steeds meer regels. Door de bureaucratie en complexe verhoudingen gaat er veel geld naar ondersteuning en blijft er minder over voor behandelingen. Al met al een ongewisse toekomst voor de GGZ. Volgens Pauline moeten we de oplossing zoeken in het doorontwikkelen naar een flexibele ondersteuningsorganisatie.

Het zou interessant zijn om Pauline over een paar jaar weer eens uit te nodigen en te kijken hoe we er dan in Nederland voor staan. Het was een informatieve avond over een onderwerp dat ons allen aangaat. Bovendien was het een leuke, hernieuwde, kennismaking met Pauline.

En niet te vergeten, prima gegeten bij Oasis.

Carola ten Doeschate