Terugblik en verslag ZOOM ALV 2020

Terugblik en verslag ZOOM ALV 2020

donderdag 07 mei 2020

TERUGBLIK 7 Mei 2020 - ALV

 

Door COVID-19 vond de Algemene Ledenvergadering noodgedwongen via ZOOM plaats. Aan deze online ALV namen in totaal 17 leden deel inclusief het bestuur. De vaste onderdelen zoals notulen ALV 2019, jaarverslag en jaarrekening 2019 en vaststellen contributie kwamen voorbij maar ook werden er nieuwe bestuursleden gekozen.

Nathalie Dirks en Manuela Mendes de Leon namen afscheid als respectievelijk voorzitter en penningmeester na zich vele jaren ingespannen te hebben voor de LLL. Virtuele bedankjes met de belofte om het wanneer dat kan in levenden lijve nog een keer over te doen. Linda Kromjong en Bianca Moonen treden toe zodat het bestuur samen met Mieke Bauduin weer voltallig is.

Het volledige verslag van de ALV is bijgevoegd. Kik hiervoor links van deze tekst.