Terugblik op de ALV door Linda Kromjong

Terugblik op de ALV door Linda Kromjong

woensdag 27 februari 2019

6 February 2019

ALV LLL in Restaurant Petit Bonheur in Maastricht

Een ALV kan een “moetje” zijn maar LLL slaagt er wederom uitstekend in om het nuttige met het aangename te verenigen onder het genot van een lekkere maaltijd en een drankje. 12 dames  waren actief aanwezig tijdens de ALV.

De belangrijkste punten die besproken werden in een notendop:

  • Alle leden zullen binnenkort een privacy verklaring opgestuurd krijgen van LLL om er voor te zorgen dat ook LLL GDPR proof is. Graag zo snel mogelijk retour sturen.

  • Ledenaantal LLL blijft stabiel romd de 40-45 leden, de gemiddelde opkomst tijdens een bijeenkomst is rond de 20 personen

  • Het jaar 2018 is financieel goed afgesloten maar er is weinig tot geen ruimte voor tegenvallers cg organisatie van grotere evenementen. Daarom is besloten om de contributie te verhogen naar Euro 135,00 per jaar en de bijdrage voor het diner te verhogen naar Euro 35,00

  • Het bestuur voor 2019 zal bestaan uit Nathalie Dirks (voorzitter, laatste jaar), Mieke Bauduin (secretaris), Manuela Mendes de Leon (pennnigmeester, laatste jaar). Marie-Thérèse Beckers werd met een symbolisch, handgemaakt bloemetje, bedankt voor haar enorme inzet de afgelopen 9 jaar als secretaris. De echte bloemen zullen op een andere moment overhandigd worden.

  • Marie-Thérèse Beckers zal de coördinator blijven van de activiteitencommissie en activiteiten zullen door meerdere leden (in duo's) georganiseerd worden om zo de betrokkenheid te vergroten.

  • Een aantal leden zullen een voorstel gaan voorbereiden dat ervoor moet zorgen dat bestuurstaken en verantwoordelijkheden beter rouleren. Dit voorstel zal gedurende het jaar in een extra ALV besproken worden.

De gedetaileerde notulen van deze bijeenkomst zullen uiteraard aan alle leden verstuurd worden.  

Linda Kromjong