Waar willen we staan in 2025?

Waar willen we staan in 2025?

woensdag 08 juli 2020

Een sterk netwerk voor de toekomst

Waar willen we staan met ons netwerk in 2025.

 

 

Ons netwerk heeft de afgelopen 7 jaar met een behoorlijke terugloop van het aantal leden te maken gekregen. Waren er ooit 80 leden, nu zijn er nog maar 32. En demografisch gezien krijgen we ook de komende 5 jaar te maken met een natuurlijk verloop. Zaak om energie te gaan stoppen in het behoud van de huidige leden en aantrekken van nieuwe leden om het netwerk levend, aantrekkelijk en financieel vitaal te houden.

Het bestuur heeft tijdens de virtuele bijeenkomst van 9 juni 2020 met de huidige leden geïnventariseerd waar eenieders behoeftes liggen m.b.t. het lidmaatschap en bijeenkomsten. Daarnaast hebben we ook een aantal oud-leden, die de afgelopen 3 jaar hebben opgezegd telefonisch geïnterviewd, om te kijken wat hun verwachtingen ooit waren en hun redenen om uiteindelijk af te haken. Tijdens de bijeenkomst van 8 juli 2020 zijn de resultaten van deze verkenning gepresenteerd en is er nog additionele feedback gegeven die in dit stuk is verwerkt.

 

Voor wie

De ladies League Limburg (kortweg LLL) is een netwerk van actieve hoge opgeleide vrouwen die zelfstandig ondernemer zijn of werkzaam zij in een hogere positie binnen het bedrijfsleven, (semi-)overheid of politiek. We richten ons op vrouwen woonachtig of werken in Midden en Zuid-Limburg en de Euregio. Internationalisering wordt op termijn niet uitgesloten. In eerste instantie zou gedacht kunnen worden aan een internationale, Engelstalige bijeenkomst per jaar.

 

Doelstelling netwerk

LLL wil een netwerk zijn waar vrouwen elkaar inspireren, opdrachten gunnen en oog voor elkaar hebben. Het inspireren gebeurt door het uitwisselen van ervaringen en het uitnodigen van interessante sprekers die een relevante boodschap hebben voor werkende vrouwen. Vanuit het verdiepen van de onderlinge relaties denken we aan elkaar als iemand een opdracht vergund, een vacature heeft of op een andere manier elkaar zakelijk kunnen helpen. Oog voor elkaar komt tot uitdrukking in ook betrokken zijn bij elkaars persoonlijke wel en wee.

 

Bijeenkomsten

We organiseren maandelijks een bijeenkomst waarin we een spreker uitnodigen of een bedrijf bezoeken of een activiteit organiseren. En we streven ernaar om 1 keer per jaar een bijeenkomst met de partners te organiseren, mits daaraan ook in de toekomst behoefte bestaat.

 

Belangrijk bij de bijeenkomsten zijn:

  • Communiceren van data aan het begin van het jaar en daar alleen bij uitzondering van afwijken i.v.m. beschikbaarheid van leden.
  • Streven om 3 maanden vooruit de onderwerpen communiceren zodat leden aanwezigheid kunnen inplannen.
  • Een gezamenlijke maaltijd en gezelligheid is belangrijk. Maar het moet ook mogelijk zijn voor leden als zij ook alleen bij de lezing of bedrijfsbezoek mogen aansluiten wanneer dit beter past in hun agenda
  • De onderwerpen moeten relevant zijn voor de actieve en ondernemende vrouw, waarbij de inspiratie ook best een keer mag komen uit kunst & cultuur.
  • Bijeenkomsten vinden plaats binnen een straal van 30 min rond Sittard.
  • Bijeenkomsten worden door leden georganiseerd, dit kan uiteraard ook in 2-of 3-tallen.  Deze “teams” krijgen van het bestuur een duidelijke richtlijn met planning, budget en inhoudelijke kaders.
  • Bijeenkomsten worden inhoudelijk minimaal 3 maanden van tevoren gepland.

 

Ledenwerving

We moeten actief gaan inzetten op ledenwerving om een breed netwerk te blijven qua beroepsgroepen en qua leeftijd. We moeten daarbij vooral inzetten op vrouwen tussen de 25 en 50 jaar. Voor de werving van nieuwe leden moeten we een communicatieplan opzetten wat vanaf september 2020 gaat lopen. Bij de werving van jongere leden zal nagedacht dienen te worden hoe ervoor te zorgen dat er een aantal (potentiele) jongere leden per bijeenkomst zijn.  Hierin zal de focus sterk op gebruik van Social media i.c.m. een actuele website liggen.

Daarnaast kan verbreding van het netwerk ook gerealiseerd worden door samenwerking met andere netwerken zoals bijvoorbeeld UVON Limburg.

 

Interne communicatie

Om het netwerken te versterken is belangrijk dat er meer aan interne communicatie gedaan wordt. Elkaar informeren ook buiten de bijeenkomsten om door regelmatig verzenden van een nieuwsbrief. De leden die we lang niet gezien hebben eens bellen om te horen hoe het met hen gaat. Het evalueren van bijeenkomsten om te kijken of ze voldoende aansluiten om de wensen van de leden. En het enthousiasmeren van leden om een bijeenkomst te organiseren.

Een actuele (technisch en inhoudelijk) website en het stimuleren van het gebruik daarvan kan ons hierin helpen. Maar ook de inzet van Social Media zoals LinkedIn. Alles op basis van een jaarkalender.

 

Aan de slag

Het bestuur en de leden zullen op basis van bovenstaande visie aan de slag gaan.