WAT ALS

WAT ALS

donderdag 11 oktober 2018

11 oktober 2018
WAT ALS………  
 
Onder het genot van een hapje en een drankje bij de Pingerhoeve in Nuth heeft notaris Helga Goossens van Notariskantoor Nuth-Heuvelland ons een inkijk gegund in het dagelijkse leven van een notaris. 
Het beeld van “bedachtzame mannen in pakken die hun cliënten vertellen wat het beste is voor hen” moet na deze avond bijgesteld worden. De notaris 2.0 werkt digitaal en manoeuvreert behendig de verschillende rollen; ambtenaar en ondernemern, advsiseur en  onafhankelijk/onpartijdig en doet dat op een deskundige en informele wijze die, in dit geval, bij haar past. 
Focus op langdurige samenwerking, maatwerk in advisering en teamwerk zorgen ervoor dat deze notarispraktijk zowel de ondernemer als de privé persoon ondersteunt met nadenken en vooruitdenken over zowel de korte als de lange termijn. Wat de LLL dames die aanwezig waren op deze avond goed onthouden hebben is dat uitstellen tot morgen tot vervelende consequenties kan leiden. 
Tijdens de avond werd zowel gesproken over vastgoedrecht/woningmarkt, personen- en familierecht als ondernemingsrecht. Een paar van de thema`s die werden aangesneden: wat moeten we nu regelen in een levenstestament voor het geval dat we later (onverhoopt) niet meer in staat zijn om dat te regelen, zijn de testamenten die we 20 jaar geleden hebben opgesteld nog wel passend voor ons en in lijn met wettelijke ontwikkelingen, hebben we goed nagedacht over de koopovereenkomst van onze woning en beseffen we dat begrippen als “voorlopig” en “verborgen gebreken” wellicht niet betekenen wat wij denken?
Een bezoek aan de notaris is een investering die loont. Want het adagium is inderdaad nog steeds: een slimme meid is op haar toekomst voorbereid en dus ook de dames van LLL!!!
 
 
Linda Kromjong
“Lid in wording”